Thép Tiến Lên tạm ứng cổ tức đợt 1/2017, phần trăm 5% bằng tiền

0
145

Dự kiến ngày chốt quyền là 5/1/2018 and đc chi trả trong tháng 2/2018.

C.ty cổ phần tập đoàn lớn Thép Tiến Lên (Mã: TLH) vừa thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt một năm 2017, Phần Trăm 5% bằng tiền. Ngày chốt quyền cổ Tức là 5/1/2018, tức ngày 4/1/2018 đơn hàng không hưởng quyền. Dự kiến số tiền chi trả cổ tức vào khoảng 45,7 tỷ đồng.

==>> Xem thêm : http://mtruyentranh.com/yeu-cau-thep-nam-2018-se-dat-dinh-trong-thang-3-va-thang-4.html

 

thời hạn triển khai chi trả vào thời điểm tháng hai năm 2018. nguồn ngân sách triển khai từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của bạn. Tính tới cuối quý III, Thép Tiến Lên có 540,67 tỷ đồng lệch giá sau thuế chưa phân phối.

==>> Tham khảo : http://d185.info/yeu-cau-thep-nam-2018-se-dat-dinh-trong-thang-3-thang-4.html

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017, Phần Trăm cổ tức, hiệ tượng chi trả and thời điểm chi trả cổ tức được ủy quyền cho HĐQT chú ý, đưa ra quyết định bên trên kế hoạch doanh thu sau thuế 265,32 tỷ VNĐ. Trước đó, năm 2016, Thép Tiến Lên chi cổ tức 20% cho cổ đông, Trong số đó 10% bằng tiền, 10% bằng cổ phiếu.

Lũy kế 9 tháng đầu năm mới, Thép Tiến Lên đạt doanh thu sau thuế 254,6 tỷ đồng, kết thúc 96% kế hoạch năm.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.